Pass on light

 

 

We live in interesting times of human consciousness. Our evolution is, again, at a crossroads; do we choose spiritual development and open our eyes or do we let ignorance dominate our lives? 

If we remember who we truly are we can find our way back to the Self. Aveedya, Sanskrit for ignorance, is according to Vedaanta, the inability to discern between the ego and the Self. Knowledge has always come from within. Those before us who did their saadhana, a spiritual practice that aids spiritual growth, found out how to listen to their Inner Guru (again). 

We all have the potential to contribute to change. It starts with this inner voice that tells you what is true and what is not. And when we pay attention, translated as dhyaana which is Sanskrit for meditation, we will gain knowledge. Knowledge of the Self. And we will remember who we truly are and we will pass on that light. Even if it is just a bit of light, or even when it very dark around us or even if we do not yet see that light makes a difference. You do what you know to be true. From ignorance to knowledge. 

Know that you are never alone for we have many (yogi) brothers and sisters on our spiritual path. Consciousness is all pervading, ever present. Divinity is in you. 

 

Listen to these new Mantra samples

Listen to new Mantra samples at media and sound samples.

For booking Mantra concerts (also internationally) please email info@yogametgodelinde.nl

The yogi constantly established in Yoga sees all beings residing in the Self. He sees the same (Brahman) everywhere. From him who sees Me everywhere and sees everything in Me, I will not disappear nor will he to Me”.  

Bhagavad Geeta, 6:29-30)

 

 

Klank en stilte

Zo liep ik in zuid India op een druk plein met mijn mede reizigers en yogi’s… De avond was gevallen en het oude paleis werd vol verlicht, het orkest speelde versterkt opzwepende melodieën. Het moment dat het orkest even pauzeerde nam het geroezemoes van de mensen de overhand. Vanuit het midden van de menigte hoorde ik een zachte lieflijke toon komen. Ik zocht naar waar dit geluid vandaag kwam en zag zittend op de grond een man die een houten of bamboo dwarsfluit bespeelde. De melodie die hij speelde was zo zacht en liefdevol. Deze klank dwong me stil te staan en te luisteren en ging recht mijn hart binnen. De menigte liep door, mijn mede yogi’s dreigde ik kwijt te raken, het orkest startte weer en overstemde deze tonen die mij raakten.

Wanneer we luisteren naar muziek, is er zoveel en hoe weten we naar de essentie te luisteren? 

Ergens is een toon, een klank, een samenstelling die blijvend is. Een klank die niet verandert maar sustained is. Voortdurend is. Alsof er geen begin, midden en einde van is. Deze toon vertegenwoordigt Consciousness. Het is Shiva in de Leela van Shaktee. Want alles beweegt en lijkt te veranderen. Alles lijkt belangrijk omdat het zich presenteert aan onze zintuigen. Als we stiller worden merken we op dat er een onbeweeglijk aspect is in al dat beweegt en zich laat klinken. In klanken die zich aan ons gehoor kenbaar maken is meer te horen dan we in eerste instantie horen. Er zijn tonen hoorbaar die tot stand komen zonder dat twee objecten tegen elkaar aan komen. Deze tonen lijken te ontstaan zonder toedoen van lucht en onze stemband bijvoorbeeld, maar te groeien door iets dat buiten deze manier van klank produceren, al aanwezig is. Klank dat meer is dan onze stem. Klanken die meer zijn dan de tonen van het aanslaan van de tambura. Het beoefenen van waarneming en stilte in onszelf maakt ons opmerkzamer voor de klank van het Universum. Ook Stilte is hoorbaar. Wij kunnen ons afstemmen op die frequentie waar dit te ervaren is. 

Full moon sounds

These sounds are a tool for synchronizing the breath with the appearance of the new and full moons. At sunrise, when the breath is in sync with the lunar cycle, we feel the beneficial effects for the rest of the day.

The body has precise mechanisms for aligning with the rhythmic cycle of the planets and the cosmos. Close observation of the breath reveals that sometimes the flow of air is greater in the left or in the right nostril. The cycle of breath is directly related to new moon and full moon.

What is known is that the nose serves a vital role in maintaining good health by filtering inhaled air. If we inhale through the nose, it is Prana (vital life energy) that we breathe. When chanting mantra this Prana is essential to be able to absorb the provided lunar or solar energy inhaled through our left (Ida) or right (Pingala) nostril. These are so called nadis, pranic channels. Ida flows through the left nostril and is supported by the moon. Pingala flows through the right nostril and is supported by the sun. When neither Ida or Pingala predominates and the flow of the nostrils is even, Sushumna, the middle channel, is open and provides an ideal condition for meditation.

On the morning following full moon (brightest night) an open right nostril balances us with the necessary solar energy while lunar energy is abundant in the cosmos. Observe which nostril is more open before and after sunrise.

Sit comfortably. Breathe in through the nose. Experience the quality of silence and space (akaasha) you create by these sounds.

Go to www.chakrainstitute.com to download / read more in the free Prana Calendar.  

 

Sounds for contentment

 

I realized, while on my bike one day, that I have been doing one thing only in my life. Looking for God. Consciousness. Tat. ParamAtman. Mother Goddess. Or the name each of us give That when thinking of the Eternal, Unchanging Self. 

All my life I experienced the separation from the Source, from my Home, longing to reunite. 

And now here on my bike, almost 40 years of age and a mother of two, I could see that Consciousness is all around me for He Is the sky I am under, the road I am riding on, the thoughts, feelings, sensations I have, from starting point to destiny, the journey Itself.… He is always here even though I thought He was not. The nearest place to find Him is in me. He never even left. He is everywhere for He is the Universe I experience.

When did you last feel carried by Mother Goddess, like she was holding you in the palm of Her hand?

Sounds to embrace you and make you realize you are loved unconditionally

Practice of mantra makes us able to evolve ourselves, form new habits, activate and use all parts of our brain which then guides us to our full potential. To who we are meant to be; happy and content. Stay curious in gaining Self knowledge. Chanting mantra, also called sacred sounds, is like discovering your creative potential. It is your inner Guru that awakens for you are the one creating the sounds that you need in order to heal yourself. You are the one that resonates the sounds, makes them expand and return to you for the sounds to embrace you and make you realize you are loved unconditionally. Making sounds by chanting mantra is bringing out the potential of that specific energy pattern of Shakti that is already in you, you just express it by audible sound. Our sound and our light is ever shining and existing in our chakras. Chanting with devotion brings us up to the temple in our heart chakra. It is here that when we internalize our senses, the vibration of sound is perceived on a deep spiritual level. Anaahata, translatable as unstruck sound, Sabda, is cosmic sound and present everywhere. Connecting ourselves again to the everlasting reality of living in a universe of sound, of vibration, of Nada, makes us realize who our true Self is.

Zorg voor jezelf, chant een mantra

 

De klanken van de Radhe mantra openen ons hart en brengen ons bij onze bron van onvoorwaardelijke liefde. Deze onuitputtelijke bron is er altijd, geduldig en vol compassie.

De yoga en chakra filosofie beschrijft dat in ons hart chakra, Anaahata chakra, helende energie aanwezig is. Het chanten van deze mantra activeert die energie middels de inzet van jouw klank en adem. In de stilte van de mantra en in de stilte van de adem die daardoor te ervaren is, openen we deze ruimte voor onszelf.

De naam Anaahata (wat unstruck sound betekent) refereert aan de innerlijke klank (Nada) in ons spirituele hart dat hoorbaar is met ons innerlijke gehoor. Klank als Consciousness dat is, was en altijd zal zijn.

De klanken die de tambura voortbrengt zijn helend. Dit is een bijzonder instrument uit India en ik bespeel het op een manier die ik leerde van mijn mantra leraar waarbij er boventonen vrijkomen. Ook de manier van chanten die ik leerde produceert boventonen die resoneren in het fysieke en energetische lichaam.

Radhe Radhe Shyam

Bolupare

Sita Sita Ram

Bolupare

Juist nu we veel thuis zijn wegens het corona virus hebben we tijd tot onze beschikking yoga en mantra te beoefenen. We vergroten hiermee de verbinding met onze gezondheid en welbevinden. Zorg voor je fysieke lichaam door te bewegen, voel waar de adem stroomt in subtiel en fysiek lichaam en kies waar je je gedachten mee vult middels het inzetten van een mantra. Zo hou jij regie over wat je kan doen in deze roerige tijd. Want het is niet waar dat we niets kunnen doen! 

Door beoefening van innerlijke stilte, yoga, pranayama (adembeheersing) en meditatie verbinden we ons met het veld van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Deze beoefening ging voor de yogi’s altijd al over het zorgen voor het immuun systeem, de eigen energiehuishouding en stemming.