Full moon sounds

These sounds are a tool for synchronizing the breath with the appearance of the new and full moons. At sunrise, when the breath is in sync with the lunar cycle, we feel the beneficial effects for the rest of the day.

The body has precise mechanisms for aligning with the rhythmic cycle of the planets and the cosmos. Close observation of the breath reveals that sometimes the flow of air is greater in the left or in the right nostril. The cycle of breath is directly related to new moon and full moon.

What is known is that the nose serves a vital role in maintaining good health by filtering inhaled air. If we inhale through the nose, it is Prana (vital life energy) that we breathe. When chanting mantra this Prana is essential to be able to absorb the provided lunar or solar energy inhaled through our left (Ida) or right (Pingala) nostril. These are so called nadis, pranic channels. Ida flows through the left nostril and is supported by the moon. Pingala flows through the right nostril and is supported by the sun. When neither Ida or Pingala predominates and the flow of the nostrils is even, Sushumna, the middle channel, is open and provides an ideal condition for meditation.

On the morning following full moon (brightest night) an open right nostril balances us with the necessary solar energy while lunar energy is abundant in the cosmos. Observe which nostril is more open before and after sunrise.

Sit comfortably. Breathe in through the nose. Experience the quality of silence and space (akaasha) you create by these sounds.

Click here to chant along!

Go to www.chakrainstitute.com to download / read more in the free Prana Calendar.  

 

Sounds for contentment

 

I realized, while on my bike one day, that I have been doing one thing only in my life. Looking for God. Consciousness. Tat. ParamAtman. Mother Goddess. Or the name each of us give That when thinking of the Eternal, Unchanging Self. 

All my life I experienced the separation from the Source, from my Home, longing to reunite. 

And now here on my bike, almost 40 years of age and a mother of two, I could see that Consciousness is all around me for He Is the sky I am under, the road I am riding on, the thoughts, feelings, sensations I have, from starting point to destiny, the journey Itself.… He is always here even though I thought He was not. The nearest place to find Him is in me. He never even left. He is everywhere for He is the Universe I experience.

When did you last feel carried by Mother Goddess, like she was holding you in the palm of Her hand?

Zorg voor jezelf, chant een mantra

 

Luister naar deze Radhe mantra die ik samen met mijn dochtertje chant. Het is niet de beste opname maar wel een lieve! En de klanken van deze mantra openen ons hart en brengen ons bij onze bron van onvoorwaardelijke liefde. Deze onuitputtelijke bron is er altijd, geduldig en vol compassie.

De yoga en chakra filosofie beschrijft dat in ons hart chakra, Anaahata chakra, helende energie aanwezig is. Het chanten van deze mantra activeert die energie middels de inzet van jouw klank en adem. In de stilte van de mantra en in de stilte van de adem die daardoor te ervaren is, openen we deze ruimte voor onszelf.

De naam Anaahata (wat unstruck sound betekent) refereert aan de innerlijke klank (Nada) in ons spirituele hart dat hoorbaar is met ons innerlijke gehoor. Klank als Consciousness dat is, was en altijd zal zijn.

De klanken die de tambura voortbrengt zijn helend. Dit is een bijzonder instrument uit India en ik bespeel het op een manier die ik leerde van mijn mantra leraar waarbij er boventonen vrijkomen. Ook de manier van chanten die ik leerde produceert boventonen die resoneren in het fysieke en energetische lichaam.

Radhe Radhe Shyam

Bolupare

Sita Sita Ram

Bolupare

Juist nu we veel thuis zijn wegens het corona virus hebben we tijd tot onze beschikking yoga en mantra te beoefenen. We vergroten hiermee de verbinding met onze gezondheid en welbevinden. Zorg voor je fysieke lichaam door te bewegen, voel waar de adem stroomt in subtiel en fysiek lichaam en kies waar je je gedachten mee vult middels het inzetten van een mantra. Zo hou jij regie over wat je kan doen in deze roerige tijd. Want het is niet waar dat we niets kunnen doen! 

Door beoefening van innerlijke stilte, yoga, pranayama (adembeheersing) en meditatie verbinden we ons met het veld van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Deze beoefening ging voor de yogi’s altijd al over het zorgen voor het immuun systeem, de eigen energiehuishouding en stemming. 

Open je hart

Over sociaal onrechtvaardig zaken wind ik me zo op, merk dat ik me echt boos maak, waardoor de energie en aandacht daar naartoe gaat. Waarom, denk ik dan. Is het niet de bedoeling hier minder aandacht aan te besteden nu ik werk aan mezelf en richting meer verlichting, oftewel lichtere ballast toe beweeg? Dagelijks spirituele beoefening doen maakt niet dat het allemaal ineens lichter is, je verlicht bent. Mogelijk zien en voelen we dingen die beter kunnen juist meer. Maar er groeit een vaardigheid in levenskunst, in transformatie, dat nieuw is. Want elke ochtend als ik zit richting het oosten, mijn mantra chant en voor zonsopgang stil ben om meditatie te beoefenen, vergroot ik mijn relatie met mijn subtiele lichaam. Vergroot ik mijn relatie met de zon, diens aardende energie in mezelf en met Sattva, met Divinity, met Consciousness. Als we enkel bezig kunnen zijn met het handhaven van onszelf, dienstbaar zijn aan het ‘willen voortbestaan’ van het ego, dan voelen we de subtielere zaken vaak niet zo. Om ons te handhaven steken we onze kop in het zand. Of we ervaren verzet. Want het voelen van ons lichaam, onze diepere gevoelens en de waarheid doet per definitie pijn. Je voelt namelijk wat er beweegt; dat wat moeiteloos gaat en dat wat weerstand ontmoet. Dat wat er echt is. Yoga beoefenen betekent weten dat je ongemak tegen zal komen en overgave te beoefenen aan dit ongemak. En hoe bijzonder is het dan op te merken dat als je slechts je adem volgt met je bewustzijn in plaats van je te verzetten tegen het ongemak, je jezelf optilt naar innerlijke potentie dat je daarvoor van jezelf nog niet kende! 

Mantra chanten en mediteren bij zonsopgang is een manier jezelf boven het ego uit te tillen naar het openen van je hart. Een Ram mantra heeft de transformerende werking de driehoek van ons vuur element (zie yantra van derde chakra) om te keren en naar boven te laten branden waarop het verfijnt en ons hart verwarmt. Ik geloof erin dat er onder ons mensen een groeiend bewustzijn van Eenheid is, in alles dat er bestaat. En dat dit maakt dat we ons meer betrokken en verantwoordelijk gaan voelen voor onze medemens, voor plant en dier en steen, tot en met de energie frequenties van moeder aarde zelf.

#mantra #inverting the senses #meditation