Sounds to embrace you and make you realize you are loved unconditionally

Practice of mantra makes us able to evolve ourselves, form new habits, activate and use all parts of our brain which then guides us to our full potential. To who we are meant to be; happy and content. Stay curious in gaining Self knowledge. Chanting mantra, also called sacred sounds, is like discovering your creative potential. It is your inner Guru that awakens for you are the one creating the sounds that you need in order to heal yourself. You are the one that resonates the sounds, makes them expand and return to you for the sounds to embrace you and make you realize you are loved unconditionally. Making sounds by chanting mantra is bringing out the potential of that specific energy pattern of Shakti that is already in you, you just express it by audible sound. Our sound and our light is ever shining and existing in our chakras. Chanting with devotion brings us up to the temple in our heart chakra. It is here that when we internalize our senses, the vibration of sound is perceived on a deep spiritual level. Anaahata, translatable as unstruck sound, Sabda, is cosmic sound and present everywhere. Connecting ourselves again to the everlasting reality of living in a universe of sound, of vibration, of Nada, makes us realize who our true Self is.

Zorg voor jezelf, chant een mantra

 

De klanken van de Radhe mantra openen ons hart en brengen ons bij onze bron van onvoorwaardelijke liefde. Deze onuitputtelijke bron is er altijd, geduldig en vol compassie.

De yoga en chakra filosofie beschrijft dat in ons hart chakra, Anaahata chakra, helende energie aanwezig is. Het chanten van deze mantra activeert die energie middels de inzet van jouw klank en adem. In de stilte van de mantra en in de stilte van de adem die daardoor te ervaren is, openen we deze ruimte voor onszelf.

De naam Anaahata (wat unstruck sound betekent) refereert aan de innerlijke klank (Nada) in ons spirituele hart dat hoorbaar is met ons innerlijke gehoor. Klank als Consciousness dat is, was en altijd zal zijn.

De klanken die de tambura voortbrengt zijn helend. Dit is een bijzonder instrument uit India en ik bespeel het op een manier die ik leerde van mijn mantra leraar waarbij er boventonen vrijkomen. Ook de manier van chanten die ik leerde produceert boventonen die resoneren in het fysieke en energetische lichaam.

Radhe Radhe Shyam

Bolupare

Sita Sita Ram

Bolupare

Juist nu we veel thuis zijn wegens het corona virus hebben we tijd tot onze beschikking yoga en mantra te beoefenen. We vergroten hiermee de verbinding met onze gezondheid en welbevinden. Zorg voor je fysieke lichaam door te bewegen, voel waar de adem stroomt in subtiel en fysiek lichaam en kies waar je je gedachten mee vult middels het inzetten van een mantra. Zo hou jij regie over wat je kan doen in deze roerige tijd. Want het is niet waar dat we niets kunnen doen! 

Door beoefening van innerlijke stilte, yoga, pranayama (adembeheersing) en meditatie verbinden we ons met het veld van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Deze beoefening ging voor de yogi’s altijd al over het zorgen voor het immuun systeem, de eigen energiehuishouding en stemming. 

Open je hart

Over sociaal onrechtvaardig zaken wind ik me zo op, merk dat ik me echt boos maak, waardoor de energie en aandacht daar naartoe gaat. Waarom, denk ik dan. Is het niet de bedoeling hier minder aandacht aan te besteden nu ik werk aan mezelf en richting meer verlichting, oftewel lichtere ballast toe beweeg? Dagelijks spirituele beoefening doen maakt niet dat het allemaal ineens lichter is, je verlicht bent. Mogelijk zien en voelen we dingen die beter kunnen juist meer. Maar er groeit een vaardigheid in levenskunst, in transformatie, dat nieuw is. Want elke ochtend als ik zit richting het oosten, mijn mantra chant en voor zonsopgang stil ben om meditatie te beoefenen, vergroot ik mijn relatie met mijn subtiele lichaam. Vergroot ik mijn relatie met de zon, diens aardende energie in mezelf en met Sattva, met Divinity, met Consciousness. Als we enkel bezig kunnen zijn met het handhaven van onszelf, dienstbaar zijn aan het ‘willen voortbestaan’ van het ego, dan voelen we de subtielere zaken vaak niet zo. Om ons te handhaven steken we onze kop in het zand. Of we ervaren verzet. Want het voelen van ons lichaam, onze diepere gevoelens en de waarheid doet per definitie pijn. Je voelt namelijk wat er beweegt; dat wat moeiteloos gaat en dat wat weerstand ontmoet. Dat wat er echt is. Yoga beoefenen betekent weten dat je ongemak tegen zal komen en overgave te beoefenen aan dit ongemak. En hoe bijzonder is het dan op te merken dat als je slechts je adem volgt met je bewustzijn in plaats van je te verzetten tegen het ongemak, je jezelf optilt naar innerlijke potentie dat je daarvoor van jezelf nog niet kende! 

Mantra chanten en mediteren bij zonsopgang is een manier jezelf boven het ego uit te tillen naar het openen van je hart. Een Ram mantra heeft de transformerende werking de driehoek van ons vuur element (zie yantra van derde chakra) om te keren en naar boven te laten branden waarop het verfijnt en ons hart verwarmt. Ik geloof erin dat er onder ons mensen een groeiend bewustzijn van Eenheid is, in alles dat er bestaat. En dat dit maakt dat we ons meer betrokken en verantwoordelijk gaan voelen voor onze medemens, voor plant en dier en steen, tot en met de energie frequenties van moeder aarde zelf.

#mantra #inverting the senses #meditation

Concert op de dag van volle maan

We zullen klanken ervaren en chanten die juist tijdens volle maan een bijzondere werking op ons hebben. Het balanceert onze zon en maan energie en het geheel van wie we in werkelijkheid zijn. De energie van de maan is verbonden met onze zevende chakra; ons ervaren van volkomen tevredenheid en Eenheid.

Nada yoga beschrijft dat het universum is samengesteld uit zeer subtiele klanken die ook in ons resoneren. In Stilte is klank alomtegenwoordig.

Kom en ervaar jezelf als Licht en Klank!

 

Zondag 9 februari 2020, 11.30 – 12.30 uur

Yoga Studio Zeist

Slotlaan 100 (eerste etage)

3701 GP Zeist

In de studio zijn matten, kussens en dekens aanwezig.

Aanmelden graag via info@yogametgodelinde.nl